Aktuellt livsmedel

Matchmaking kring Gotländsk mat

Den 22 februari anordnade Gotlandspecialisten och Matbyrån Gotland en matchmaking-träff på Krusmyntagården. Syftet med träffen var att möjliggöra nya goda samarbeten mellan gotländska krögare och producenter. Alla producenter fick presentera sig och berätta om vad de har att erbjuda och krögare kunde skriva upp på en tavla vad de efterfrågar för produkter på Gotland. Men mest av allt var det mingel som gällde och att låta alla få umgås och nätverka i egen takt. Denna träff var en favorit i repris, för ett år sedan anordnades ett liknande event av Matbyrån och Gotlandspecialisten och precis som då var eventet fullbokat och väldigt uppskattat – en uppföljare är garanterad.

Read More
salmonella antikroppar

Information om antikroppar mot salmonella i tankmjölk på Gotland Grönt Centrum

2022-12-20 I tankmjölk från Gotland Grönt Centrum har provtagning visat antikroppar mot salmonella. Inga restriktioner från myndigheter i dagsläget och verksamheten bedrivs som vanligt. För att främja djurhälsa och upptäcka eventuella smittor genomförs kontinuerligt provtagningar av mjölken i gårdens mjölktank. Det har nu visat sig att antikroppar mot salmonella funnits vid senaste provtagningen. Vi fick information om detta under fredagen den 20 december. Vi har inte sett några symtom på sjukdom eller hittat några salmonellabakterier. Att djuren nu har antikroppar mot salmonella tyder på att djuren under hösten blivit exponerade för smittan. Påvisade antikroppar är i sig inte anmälningspliktigt och därför har vi i nuläget inte några restriktioner eller avspärrning från myndigheter. Vår verksamhet bedrivs som vanligt. Vi vill ändå informera om att antikroppar påträffats i tankmjölken på Gotland Grönt Centrum, samt att vi nu intensifierar samarbetet med veterinär för att ytterligare minimera risker för salmonella på och utanför gården. I nuläget fokuserar vi på att fortsätta provtagning för att förhoppningsvis kunna utesluta att vi har ett aktivt utbrott av salmonella i besättningen. Gotland Grönt Centrum vill vara ett föredöme vad gäller djurvälfärd och smittbekämpning. Eftersom vi är en naturbruksskola med skoljordbruk och har elever som deltar i gårdens skötsel är vi särskilt noggranna med hygienåtgärder och hållbara rutiner för att hindra smittspridning. Dessa rutiner kommer ses över och vid behov skärpas ytterligare. Våra elever är också på praktik hos andra lantbrukare över hela Gotland och vi har tydliga rutiner och regler som en del av vår undervisning för att undvika smittspridning. Spridning av salmonella förhindras effektivt med korrekta rutiner, som också är bra mot annan smittspridning. Handtvätt och desinfektion samt rena kläder är de viktigaste åtgärderna tillsammans med att undvika att flytta djur mellan besättningar. Salmonella dör vid pastörisering. Vi informerar nu elever, vårdnadshavare, praktikgårdar och kunder om läget och fortsätter berätta om provtagningar och åtgärder efter hand. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta följande personer: Kristina Rådkvist, VD Gotland Grönt Centrum tel 0703 200 302mail: kristina.radkvist@grontcentrum.se Maria Eriksson, utbildningsansvarig tel 0720 777  650mail: maria.eriksson@grontcentrum.se Helena Kättström, Chef avd för djurhälsa på Växa tel 010 4710 530 Mail: helena.kattstrom@vxa.se

Read More

Gotlands Skördefestival 3-4 september fick 13 500 besökare

Publikrekord blev det när 13 500 besökare firade den gotländska skördetiden under Skördefestivalens två dagar. Besökarna fick upptäcka och lära känna Gotlands mathantverkare, lantbrukare, livsmedelsföretag och organisationer inom lantbruk och skog. De fick smaka gotländska delikatesser, träffa djur, hoppa i halm, provsitta lantbruksmaskiner och inspireras. Besökarna deltog också i mängder av aktiviteter och många såg utställningarna av både djur och maskiner och inte minst smakade och handlade godsaker på den stora matmarknaden. Nästa gång är 2-3 september 2023. Vi ses då!

Read More

Kristina Rådkvist ny VD

-Jag ser fram emot att jobba tillsammans med kompetenta medarbetare och företagare på Gotland, säger Kristina. Kristina Rådkvist är agronom och har under ett långt arbetsliv skapat ett brett kontaktnät inom gröna näringar. Genom att vara öppen, tydlig och inkluderande får hon engagerade medarbetare och organisationer att samverka mot gemensamma mål. Gotland är välbekant för Kristina, hon har spenderat somrarna här på ön sedan mitten av 1980-talet. Häromåret förvärvade hon en liten lantbruksfastighet på södra delen av ön. -Nu blir jag gotlänning året runt! Kjell Norman, styrelseordförande i Gotland Grönt Centrum, framhåller att Kristina har med sig kompetens och kontakter för utvecklingen av hela Gotland. -Kristina kommer med sin breda erfarenhet bidra till att fortsätta utveckla Gotland Grönt Centrum till ett nav för den gotländska landsbygden, vilket kommer hela ön tillgodo. Många i lantbruksbranschen känner nog igen Kristina från hennes 20 år på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Inom LRF ledde hon arbete inom företagsutveckling, medlemsnytta, näringspolitik och forskning. Kristina kommer närmast från en position som kanslichef på den fackliga samverkansorganisationen PTK. Hon börjar på Gotland Grönt Centrum under hösten.

Read More

Matbyrån Gotland nytt dotterbolag

Matbyrån Gotland AB heter Gotland Grönt Centrums nya helägda dotterbolag; ett matkluster med uppdrag att samla, stärka och utveckla företag inom hela mat och livsmedelssystemet på Gotland. -Det har saknats en näringslivsdriven aktör som samlar företagen inom hela mat- och livsmedelsystemet på Gotland. Matbyrån Gotland kompletterar existerande organisationer i mat och livsmedelssystemet och led i mellanrummen – från hav och jord till bord. Det innebär bland annat att skapa mötesplatser som kan leda till nya samarbeten och en ökad förståelse mellan företagen i systemet. Därtill bidrar Matbyrån Gotland med omvärldsbevakning och kommunikation, berättar Mats Pettersson, VD för Gotland Grönt Centrum. Från projekt till dotterbolagBolagsbildningen är resultatet av ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Gotland Grönt Centrum, LRF och Tillväxt Gotland, med uppdraget att skapa en samverkansplattform för mat och livsmedel på Gotland. Paula Cederberg Ahlsten är VD för Matbyrån Gotland AB samt projektledare för Operation Matbyrån: – Projektet Operation Matbyrån, som startade sommaren 2020, har i uppdrag att skapa en ny modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet. Nu, med drygt ett halvår kvar i projektet, är vi redo att sjösätta Matbyrån Gotland AB som den långsiktiga aktören. Matbyrån Gotlands arbete präglas av stor lyhördhet för vad företag inom mat och livsmedel på Gotland behöver och saknar för att kunna utvecklas på bästa sätt. Det handlar om att ha örat mot marken och vara nytänkande, med målet att sätta Gotland på matkartan som en hållbar producent av förstklassiga matråvaror, unika matupplevelser och fantastiska livsmedelsprodukter.

Read More

Hallfredagen den 9 juli

Den 9 juli bjuder LRF, Hushållningssällskapet och Greppa näringen in till årets Hallfredadag. Övriga medverkande är bl a företrädare från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Svenska Lantmännen Lantbruk, Scandinavian Seed (SSD), Gullviks, Svenska Foder, SLU, Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter och Växtskyddscentralen (SJV) Program 14.30 Hushållningssällskapet bjuder på kaffe på Hallfreda Hotell. 15.00 Föreläsningar och information • Marklära, SLU Thomas Kätterer • Patogener i växtföljden, Hushållningssällskapet Ann-Charlotte Wallenhammar • Jämförelse av konventionell och ekologisk odling, Rikard Johansson Västergården Mellerud och Emil Olsson Ekoväx 17.40 Information från Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter 18.00 Lantmännen bjuder på Charolaishamburgare. 19.00 Sedvanlig visningar av spannmåls- och oljeväxtgrödor 21.00 Svenska Foder bjuder på kaffe. Kontaktpersoner: Andreas Nypelius 073-393 99 33 eller Bo Pettersson 070-775 76 34 Välkomna!      

Read More

Nya utbildningar i höst

Under hösten anordnas flera nya utbildningar.  Ekonomi & management samt lammproduktion & företagande är två av utbildningarna som du kan läsa. Vill du veta mer om dem? Klicka här. Varmt välkommen till oss!

Read More

Personuppgifter GDPR

Gotland Grönt Centrum AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför och skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Som medlem, kund, medarbetare eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser i de enskilda fallen. Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan även vid sidan av detta begära att dina uppgifter raderas. Kontaktuppgifter för begäran om registerutdrag eller rättelse är info(at)grontcentrum.se .

Read More

Gästen i fokus två seminarier

Inbjudan till seminarium om GÄSTEN I FOKUS Vi genomför två seminarier med samma innehåll. Dag och tid: Sem 1: 14 maj kl 8.30 – 12.30 Sem 2: 14 maj kl 13.00 – 17.00 Plats: Gotland Grönt Centrum, Stora konferensen ovanför Restaurangen. Projekt ”Ökad livsmedelsförädling” erbjuder nu ett seminarium om Gästen i fokus. Utbildningen riktar sig till medarbetare inom restaurangbranschen. Syftet med seminariet är att er personal ska få kunskap och energi inför sommaren. Att er året runt personal får kunskap som de kan dela med sig av till er sommarpersonal så att ni får en bättre och mer lönsam restaurangverksamhet. Vid seminariet behandlas områdena: Gästernas entydiga inställning till service och kundvård- De mjuka värdenas betydelse. Våra värderingar/visioner. Varumärkets önskade position och hur vi når dit! Värdskap i världsklass! Service trappan. Den personliga inställningen. Samarbete över gränserna. Gästpsykologi. Idéförsäljning- gästens egentliga behov. Lönsam omsorgsförsäljning. Våga ta plats i mötet med gäst (tex när vi ska presentera meny för en gäst) samt terroir Gotland, vad kan vi säga om det. För att både ge professionell kunskap kring service och om terroir Gotland håller företaget Stig Fram i de tre timmarna om service och Riina Noodapera från Hushållningssällskapet i timmen om ursprung, terroir och hur smakar Gotland. ANMMÄLAN senast 7 maj. OBS! Antalet deltagare är begränsat. KOSTNAD: 400 kr + moms (faktureras). Ange fakturaadress vid anmälan. För företag som anmält sig till paketet ”Aktivt deltagande” är kursen gratis för upp till fyra medarbetare. Information om erbjudandet ”Aktivt deltagande ”bifogas och finns även på www.grontcentrum.se under Livsmedel/Ökad livsmedelsförädling. För mer information och ANMÄLAN kontakta Susanne Welin-Berger, susanne.welin-berger@grontcentrum.se, 070-726 28 88 Här har du inbjudan som pdf Gästen i Fokus 14 maj _________________________________________________________________________________

Read More

LEAN-verktyg genomgång

Inbjudan till seminarium Genomgång av olika LEAN-verktyg för ökad produktionseffektivitet Tid:    Onsdag 25 april kl 9-17 Vi startar med fika kl 8.30 till 9.00. Plats: Sal H5 i skolhuset på Gotland Grönt Centrum Välkommen till en dag kring tre olika Lean-verktyg som företagare har uttryckt intresse för att lära mer om. Forskare Emma Holtz är experten som delar med sig av sin djupa erfarenhet. De tre temadelarna kommer vara ordning och reda / 5S, förbättrings­arbete samt A3. Dagen delas upp i dessa tre delar. Du kan välja att gå på en, två eller alla tre delar. Tidsplan Kl 8.30 Fika Kl 9.00 – 11.00  Ordning och reda / 5S Kl 11.15 – 14.00  Förbättringsarbete (Lunchpaus ca kl 12.15-13) Kl 14.15 – 16.15  A3 Kl 16.15 – 16.45  Avslut och diskussion om ämnen till hösten Det kommer bli tid för diskussion. Kom och ta med dig dina frågor och funderingar! Kan du inte vara med på avslutande diskussion så ge inspel under dagen om vad vi ska ta i höst. ANMÄLAN mejlas till susanne.welin-berger(at)grontcentrum.se KOSTNAD: 400 kr + moms (faktureras) oavsett om du deltar vid ett pass eller hela dagen. Har du frågor – ring Susanne. För företag som anmält sig till paketet ”Aktivt deltagande” är seminariet gratis för upp till fyra medarbetare. Information om erbjudandet ”Aktivt deltagande” finns på www.grontcentrum.se under Livsmedel/Ökad livsmedelsförädling. Varmt välkomna önskar vi projektledare! Susanne Welin-Berger, susanne.welin-berger(at)grontcentrum.se, 070-726 28 88 Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg(at)grontcentrum.se, 070-6541344 Inbjudan LEAN verktyg 25 april 2018

Read More