Trädgårdsutbildning – Offentliga miljöer

Ej fastställt när nästa utbildningsomgång ges.

Trädgård är ett område som ökar i popularitet och som ett led i att möta branschens rekryteringsbehov anordnas en branschanpassad utbildning.  Den är en grundutbildning med heltidsstudier inom trädgård med inriktning på skötsel och anläggning av park, grönytor och utemiljöer.

Förutom naturbruksgymnasiets egna lärare kommer experter från branschen att medverka. En av dem är trädgårdsmästare Mathilda Åberg, som driver Mathildas Trädgård AB i Grötlingbo. Flera kända trädgårdsprofiler delar med sig av inspiration och specialkunskaper som gästföreläsare på utbildningen.

Lärarledd undervisning sker två till tre dagar i veckan. Däremellan förekommer hemuppgifter. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i utbildningen, där eleverna får inblick i branschen och knyter kontakt med framtida arbetsgivare . Formella betyg i alla kurser ges som ett bevis på den värdefulla utbildningen. Utbildningsanordnare är Vuxenutbildningen Gotland i samarbete med Gotland Grönt Centrum.

Dessa kurser ingår:

  • Trädgårdsanläggning 1
  • Växtkunskap – fastighetsskötsel
  • Skötsel av utemiljöer

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom området trädgård och utemiljöer eller har intresse av att arbeta inom denna bransch och behöver lära dig mer.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studietid: ej fastställt 
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Kursdagar: ej fastställt 
Plats: Gotland Grönt Centrum, Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster
Sista ansökningsdag: ej fastställt 

Vid frågor kontakta:

Maria Eriksson
Utbildningsledare Gotland Grönt Centrum
maria.eriksson@grontcentrum.se
Tel: 0720 – 777 650
Camilla Jåfs
Utbildningsledare Yrkesvux Vuxenutbildningen
camilla.jafs@gotland.se
Tel: 0498 – 20 36 36

Frågor om CSN eller annat administrativt kontakta Vuxenutbildningen Margareta: 0498 – 269550