Gotland Grönt Centrum samlar, utvecklar och utbildar det gröna näringslivet på Gotland. Det gör vi bland annat genom att bedriva ett ekologiskt skoljordbruk där många elever passerar varje år med nya insikter och lärdomar att ta med sig in i framtiden. Men också genom att vi samlar och skapar mötesplatser för det gröna näringslivet för att tillsammans jobba med omställning och innovation.

Välkommen till hjärtat i Gotlands Gröna utveckling.
Tillsammans gör vi skillnad för de gröna näringarna på ön.