Framtidens gröna företag kräver ledare och ägare med bra kunskaper i företagsledning och management. Alla studier och undersökningar pekar åt samma håll – de mest konkurrenskraftiga och framgångsrika företagen är de som tar kontroll över styrningen av sitt företag och ständigt arbetar med att förbättra det på ett strukturerat sätt.

Utbildningen är specialiserad mot företagsledning och management och kommer att hantera frågor kring allt från företagsledning, till personalfrågor och ekonomistyrning.

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom lantbruket eller har intresse av att arbeta inom denna bransch och vill lära dig mer.

  • Entreprenörskap & företagande, 100 poäng
  • Företagsekonomi 1, 100 poäng

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Kursdagar: Utbildningen är på halvfart, delvis på distans och delvis på plats på Grönt Centrum. Du bör ha en egen dator för att kunna delta i studierna och via distans.
Studietakt: 50% och ger möjlighet att söka CSN.
Utrustning: Du behöver ha en egen bärbar dator med program som word för att kunna jobba med uppgifter.
Plats: Gotland Grönt Centrum, , Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster
Ansökan:

I samråd med vuxenutbildningen region Gotland är det för närvarande inga startdatum satta för utbildningsstart på kommande utbildningar. Vi kommer i första hand att ge grundkurs i jordbruk för vuxenutbildning 2024.

 

Utbildningsledare: Maria Eriksson      Kontakt: maria.eriksson@grontcentrum.se