Kompetensutveckling inom den gröna näringen

Är du intresserad av att utbilda dig inom lantbruk, lantbruksdjur, trädgård, mat & livsmedel, företagsutveckling och naturturism? Vi samarbetar med Vuxenutbildningen Gotland och erbjuder kompetensutveckling särskilt anpassade för dig som behöver fördjupade kunskaper inom grönt näringsliv.

Behöver ditt företag eller organisation ett snabbspår till ny kompetens inom verksamheten har vi möjlighet att skräddarsy utbildningar för er – välkomna att kontakta vår utbildningsledare Maria Eriksson.

Vuxenutbildningen är viktig för att vi ska ha en hållbar grön näring på Gotland och kontinuerligt kunna förse branschen med ny kompetens. Du som studerar hos oss får en verksamhetsnära utbildning eftersom vi samverkar med andra branscher för att skapa en djupare förståelse för grönt näringsliv och för att skapa lyckade affärssamarbeten, nya tekniker och affärsmodeller som matchar marknadens behov gällande nya produkter och tjänster. 

Aktuella utbildningar hösten 2021

Grundkurs i jordbruk
Utbildningen innehåller ett brett utbud av yrkeskurser och innehåller både teori och praktik. Du studerar bland annat lantbruksdjur, växtodling och teknik. Du får lära dig hantera motorsåg och möjlighet att ta motorsågskörkort. Du får lära dig om djurens skötsel och beteende. Du får också lära dig grunderna i företagsekonomi med bokföring, driftsplanering och EU-stöd.
Läs mer om utbildningen här 

Lammproduktion
Sverige behöver fler lammproducenter och medarbetare inom lammnäringen så med start i november ger Vuxenutbildningen i samarbete med Gotland Grönt Centrum en kurs för dig som vill fördjupa dig inom lammproduktionens förutsättningar och utveckling.
Läs mer om utbildningen här

Ekonomi och management
Framtidens lantbruk kräver ledare och ägare med bra kunskaper i företagsledning och management. Alla studier och undersökningar pekar åt samma håll – de mest konkurrenskraftiga och framgångsrika företagen är de som tar kontroll över styrningen av sitt företag och ständigt arbetar med att förbättra det på ett strukturerat sätt.
Läs mer om utbildningen här

Kontakt:


Maria Eriksson, utbildningsledare
maria.eriksson@grontcentrum.se
Telefon: 0720 777650