Vi hjälper dig förverkliga din idé

För dig som vill göra en idé till verklighet, skapa hållbar tillväxt i ditt företag eller ta hela din bransch in i framtiden, så ger vi dig verktygen att lyckas. Från råvara till slutkund så stöttar vi dig med kunskap, nätverk och prov i vår testbädd.

Förutom gedigen branschkännedom både nationellt och internationellt, besitter vi mångårig detaljkunskap om företag och aktörer i vår region. Du får hjälp av oss att hitta var det finns ledig produktionskapacitet, vem som kan leverera en råvara eller förädlingstjänst samt vilka säljkanaler och logistiklösningar som är tillgängliga. Expertkunskap från forskare såväl som företagare bistår vi dig också med.

Med vår utblick mot världen med trendspaning, marknadskännedom och nätverk med andra affärsstödjande aktörer såsom finansiering, får du ett bra utgångsläge. Tillsammans fångar vi upp var det finns flaskhalsar i produktionsprocessen, från jord till bord. Vi initierar och hjälper till att hitta finansiering för utvecklingsprojekt där vi tillsammans skapar praktiska och kostnadseffektiva lösningar.

Rådgivning för företagare

Bär du på idé du vill förverkliga? Har du en utmaning att lösa? Behöver du ett bollplank? Oavsett om du vill bli eller redan är företagare ger vi dig råd. Med stort engagemang, djup kunskap och vårt breda nätverk hjälper vi dig framåt och finns för att stötta dig genom att:

  • Utveckla nya produkter med kalkyler, testtillverkning och smaktest
  • Söka kunskap från forskning eller andra företagare
  • Hitta råvaror, förpackningar och utrustning
  • Marknadsföring, prissättning och försäljningskanaler
  • Regelkrångel, riskanalyser och branschriktlinjer
  • Hyra Matverkstan, en liten, välutrustad livsmedelslokal (till Matverkstan)

Kontakta oss

Susanne Welin Berger
Ansvarig utvecklingsprojekt
070-726 28 88

Utveckla en hel bransch

Det är aldrig långt mellan ord och handling för dig som är entreprenör. Så är det för oss också. Genom att kugga i och växla upp kan vi tillsammans med dig som är företagare snabbare driva utvecklingen av nya produkter och marknader. Här är några av de nyckelpunkter vi bidrar med i samarbetet.

  • Hitta och säkerställa finansiering för viktiga utvecklingssteg
  • Genomföra strategiska aktiviteter
  • Tillgängliggöra resultat så det kommer många till del
  • Arbeta tillsammans med företagen i alla steg

Ett talande exempel för detta är den snabba utvecklingen kring gotländska linser, inom både odling och produktutveckling. På mindre än fyra år har linser blivit en lönsam lantbruksgröda och flera förädlade linsprodukter finns på marknaden. Odlingsförsök, demonstrationsodlingar, teknik för rensning, hjälp med investeringar, matchning mellan producent och marknad samt rådgivning i förädlingsprocesser är något av det vi bistått företagen med.

Pågående utveckling

Det pågår ständigt spännande projekt för att utveckla de gröna näringarna på Gotland Grönt Centrum. Alla projekt genomför vi i nära samarbete med företagarna som utgör det gröna näringslivet på på ön. Den fruktbara dialogen med regionala organisationer och myndigheter sätter vi stort värde på . Tillsammans når vi längre. Till Pågående utveckling.

Kunskap och inspiration

Bara för att ett projekt är slut innebär inte att kunskaperna försvinner. De finns kvar hos deltagarna och utvecklas vidare. Här är några röster från deltagare i Gotland Grönt Centrums aktiviteter.

”Speed-datingen, där kockar och grossister möter bönder och förädlare, är väldigt värdefulla. Där delar vi tankar med andra som, liksom vi, jobbar hårt för Gotland och det gotländska. Vi träffar nya kunder och samarbetspartners.” Sandra Håkansson, inköpsansvarig för restaurang, Gotlandsspecialisten

”Det går att tjäna pengar på att berätta att maten som serveras är gotländsk.” Elias Eldenblom, VD, GIFF Gotlands Internationella Företagarförening

”I Smakpanelen sitter ett femtontal paneldeltagare som testar, smakar och protokollför sina intryck. Ett värdefullt bollplank för alla gotländska livsmedelsproducenter.” Lars Magnus Lahne, Smakpanelen, Goda Gotland

Erfarenheterna vunna ur tidigare projekt har vi samlat i en kunskapsbank. Vi tror på att delad kunskap gynnar alla. Ta del av kunskapsbanken! Till Kunskap och inspiration

Matverkstan  – testbädd och produktionskök

När du vill provtillverka eller skapa nya produkter av mat eller dryck kan du använda vår testbädd Matverkstan. Det är en välutrustad livsmedelslokal med olika typer av köksmaskiner och utrustning för storkök.  Du kan också använda Matverkstan som en produktionslokal för livsmedel. Till Matverkstan.