Gotland Grönt Centrum AB ägs av Hushållningssällskapet (55%), LRF (5%), Tillväxt Gotland (5%) och Region Gotland (35%) och har drivit verksamheten sedan januari 2015. Hos oss jobbar ett trettiotal personer med att utbilda, driva positiva förändringar för det gröna näringslivet och samordna projekt och initiativ som syftar till att stärka Gotlands position inom relevanta näringar.

Våra presskontakter är:


Mats Pettersson
VD

Tel. 070 – 316 04 01
Mail till Mats

 

Ladda ned pressbild


Susanne Welin-Berger
Ansvarig utvecklingsprojekt

Tel. 070 726 28 88
Mail till Susanne

 

Ladda ned pressbild


Maria Eriksson
Utbildningsledare

Tel. 072 077 76 50
Mail till Maria

 

Ladda ned pressbild

Ladda ned vår logga:

  • Kristina Rådkvist ny VD
    -Jag ser fram emot att jobba tillsammans med kompetenta medarbetare och företagare på Gotland, säger Kristina. Kristina Rådkvist är agronom och har under ett långt arbetsliv skapat ett brett kontaktnät inom gröna näringar. Genom att vara öppen, tydlig och inkluderande får hon engagerade medarbetare och organisationer att samverka mot gemensamma mål. Gotland är välbekant för […]