Gotland Grönt Centrum AB ägs av Hushållningssällskapet (55%), LRF (5%), Tillväxt Gotland (5%) och Region Gotland (35%) och har drivit verksamheten sedan januari 2015. Hos oss jobbar ett trettiotal personer med att utbilda, driva positiva förändringar för det gröna näringslivet och samordna projekt och initiativ som syftar till att stärka Gotlands position inom relevanta näringar.

Våra presskontakter är:

Kristina Rådkvist
VD

Tel. 070 – 3200 302
Mail till Kristina

 


Susanne Welin-Berger
Ansvarig utvecklingsprojekt

Tel. 070 726 28 88
Mail till Susanne

 

Ladda ned pressbild


Maria Eriksson
Utbildningsledare

Tel. 072 077 76 50
Mail till Maria

 

Ladda ned pressbild

Ladda ned vår logga:

  • Vad har hänt på GGC sedan fyndet av antikroppar mot salmonella i tankmjölken?
    2023-01-24 Vi har inte sett några symtom på sjukdom eller hittat några salmonellabakterier under tiden som gått sedan den 20 december, när detta upptäcktes. Antikroppshalten i tankmjölken har initialt varit sjunkande, och inga andra djur som provtagits har haft fynd av antikroppar. Vår personal i ladugården har tillsammans med rådgivande veterinär gjort en besättningsgenomgång och […]
  • Information om antikroppar mot salmonella i tankmjölk på Gotland Grönt Centrum
    2022-12-20 I tankmjölk från Gotland Grönt Centrum har provtagning visat antikroppar mot salmonella. Inga restriktioner från myndigheter i dagsläget och verksamheten bedrivs som vanligt. För att främja djurhälsa och upptäcka eventuella smittor genomförs kontinuerligt provtagningar av mjölken i gårdens mjölktank. Det har nu visat sig att antikroppar mot salmonella funnits vid senaste provtagningen. Vi fick […]
  • Kristina Rådkvist ny VD
    -Jag ser fram emot att jobba tillsammans med kompetenta medarbetare och företagare på Gotland, säger Kristina. Kristina Rådkvist är agronom och har under ett långt arbetsliv skapat ett brett kontaktnät inom gröna näringar. Genom att vara öppen, tydlig och inkluderande får hon engagerade medarbetare och organisationer att samverka mot gemensamma mål. Gotland är välbekant för […]