I tankmjölk från Gotland Grönt Centrum har provtagning visat antikroppar mot salmonella. Inga restriktioner från myndigheter i dagsläget och verksamheten bedrivs som vanligt.

För att främja djurhälsa och upptäcka eventuella smittor genomförs kontinuerligt provtagningar av mjölken i gårdens mjölktank. Det har nu visat sig att antikroppar mot salmonella funnits vid senaste provtagningen. Vi fick information om detta i fredags.

Vi har inte sett några symtom på sjukdom eller hittat några salmonellabakterier. Att djuren nu har antikroppar mot salmonella tyder på att djuren under hösten blivit exponerade för smittan. Påvisade antikroppar är i sig inte anmälningspliktigt och därför har vi i nuläget inte några restriktioner eller avspärrning från myndigheter. Vår verksamhet bedrivs som vanligt.

Vi vill ändå informera om att antikroppar påträffats i tankmjölken på Gotland Grönt Centrum, samt att vi nu intensifierar samarbetet med veterinär för att ytterligare minimera risker för salmonella på och utanför gården. I nuläget fokuserar vi på att fortsätta provtagning för att förhoppningsvis kunna utesluta att vi har ett aktivt utbrott av salmonella i besättningen. Gotland Grönt Centrum vill vara ett föredöme vad gäller djurvälfärd och smittbekämpning.

Eftersom vi är en naturbruksskola med skoljordbruk och har elever som deltar i gårdens skötsel är vi särskilt noggranna med hygienåtgärder och hållbara rutiner för att hindra smittspridning. Dessa rutiner kommer ses över och vid behov skärpas ytterligare.

Våra elever är också på praktik hos andra lantbrukare över hela Gotland och vi har tydliga rutiner och regler som en del av vår undervisning för att undvika smittspridning. Spridning av salmonella förhindras effektivt med korrekta rutiner, som också är bra mot annan smittspridning.

Handtvätt och desinfektion samt rena kläder är de viktigaste åtgärderna tillsammans med att undvika att flytta djur mellan besättningar. Salmonella dör vid pastörisering.

Vi informerar nu elever, vårdnadshavare, praktikgårdar och kunder om läget och fortsätter berätta om provtagningar och åtgärder efter hand.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta följande personer:

Kristina Rådkvist, VD Gotland Grönt Centrum tel 0703 200 302
mail: kristina.radkvist@grontcentrum.se

Maria Eriksson, utbildningsansvarig tel 0720 777  650
mail: maria.eriksson@grontcentrum.se

Helena Kättström, Chef avd för djurhälsa på Växa tel 010 4710 530

Mail: helena.kattstrom@vxa.se