2023-01-24

Vi har inte sett några symtom på sjukdom eller hittat några salmonellabakterier under tiden som gått sedan den 20 december, när detta upptäcktes. Antikroppshalten i tankmjölken har initialt varit sjunkande, och inga andra djur som provtagits har haft fynd av antikroppar.

Vår personal i ladugården har tillsammans med rådgivande veterinär gjort en besättningsgenomgång och tagit fram en handlingsplan som innebär att vi sätter in åtgärder för att fortsätta bryta smittvägar, stoppa smittspridning och skydda smittfria grupper av djur. Det handlar till exempel om att undvika gödselkontaminering av foder, undvika gödselkontakt mellan olika djurgrupper samt att hindra kontakt med andra ladugårdar.  Lika viktigt är att fortsätta hindra smittspridning till människor och andra gårdar.

Fler åtgärder finns i vår handlingsplan som genomförs succesivt. När smittspridningen är bruten och inga nya djur smittas läker infektionen i allmänhet ut av sig själv. Provtagning av tankmjölken fortsätter på regelbunden basis för att följa och utvärdera handlingsplanens effekt. För att inte riskera något har vi redan nu beslutat att ställa in årets kosläpp för allmänheten.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta personer:
Kristina Rådkvist, VD Gotland Grönt Centrum tel 0703 200 302
mail: kristina.radkvist@grontcentrum.se
Maria Eriksson, utbildningsansvarig tel 0720 777  650
mail: maria.eriksson@grontcentrum.se