Tillsammans når vi längre

Här pågår det ständigt spännande projekt för att utveckla de gröna näringarna.

Alla projekt genomför vi i nära samarbete med företagarna som utgör det gröna näringslivet på Gotland. Den fruktbara dialogen med regionala organisationer och myndigheter sätter vi stort värde på. Tillsammans når vi längre.

Projekt Textilfabriken Gotland även kallat Gotlands ull- och textilindustri. Visionen är att skapa ett textilt kompetens- och produktionscentrum, och ge förutsättningar för lokala företagssamarbeten i hela värdekedjan, från spinneri till en flexibel sömnadsfabrik. Kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter är viktiga delar av satsningen. Pilotfabriken med produktionskapacitet på en gemensam plats – i en så kallad co-working factory – kommer exempelvis innehålla industriell kapacitet för att spinna, väva och sticka.
Till Gotlands ull- och textilindustri GUTI.

Projekt Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden. Målet är att bygga kunskap hos företag och föreningar kring hur man kan använda hybrida aktiviteter på olika sätt. Hur man på bästa sätt tex använder hybrida aktiviteter för marknadsföring, bygga kompetens mm.

Projekt Operation Matbyrån. Målet är att underlätta utveckling och tillväxt för de gotländska livsmedelsföretag. Därför tar Operation Matbyrån fram en modell för samverkan mellan alla organisationer och aktörer inom mat- och livsmedelssystemet på Gotland. Tanken är att skapa en arena för företagare inom livsmedelsområdet att vända sig till för olika typer av utveckling. Till Operation Matbyrån.

Projekt innovativt lantbruk. Hållbar utveckling (innovation) inom både primärproduktion och livsmedelsförädling är målet med detta projekt. Eftersom innovationer kan uppkomma varsomhelst i livsmedelssystemet läggs stor vikt vid att bygga samarbeten, kunskap och kontakter mellan företag och aktörer inom innovationssystemet. Seminarier, workshops och erfarenhetsutbyte arrangeras. Till Innovativt lantbruk.

Projekt digitalisering av slaktkedjan. Syftet med projektet är att testa att digitalisera hela kedjan från levande djur till förädlat kött. I projektet testas och utvecklas metoder för att registrera nötkreatur digitalt vid hämtning på gård samt vid mottagande på slakteri och uppslaktning. Projektet genomförs i samarbete med Gotlands Slagteri, Hencol och ett antal lantbruksföretag på Gotland. Till Digitalisering av slaktkedjan.

Projekt Hållbar vardagsnutrition med smak av Gotland. Syftet med projektet är att ta fram växtbaserad mat av gotländska råvara som kan tillverkas industriellt. Projektet genomförs i samarbete med Nordisk Råvara, Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri. Till Hållbar vardagsnutrition med smak av Gotland.

Gotlands mat- och livsmedelsstrategi. Livsmedel är ett av Gotlands två styrkeområden tillsammans med besöksnäringen. Region Gotland och Länsstyrelsen har tagit fram strategi och handlingsplan. Till Mat- och livsmedelsstrategin.