Syfte och mål Svenskt Butikskött, Gotlands Slagteri och Nordisk Råvara, tillsammans med Gotland Grönt Centrum AB samt forskare från RISE, Chalmers och SLU, avser att förändra hur vi tänker när vi producerar framtidens storskaliga vardagsmat med fokus på vad som gör maten till bra mat vad gäller hälsa och nutrition. Parterna skapar ett unikt samarbete för att utveckla kunnande och metoder att producera livsmedel med högt näringsinnehåll och lågt klimatavtryck av svensk ekologisk växtråvara.

Förväntade effekter och resultat Förväntade resultat är att en kravbild på biotillgänglighet hos växtbaserade produkter finns framtagen. Prototyper av produkter har tagits fram i samarbete med intresserade kunder och minst en växtbaserad grundprodukt har utvecklats. För den produkten finns en kravspecifikation och implementationsplan för förädling från skördad råvara till insatsråvara och tillagningsprocess från insatsråvara till produkt. Livscykelanalys på produkten har gjorts. Projektet förväntas generera ökad kunskap om biotillgänglighet i växtbaserade produkter.

Planerat upplägg och genomförande Projektet består av sex olika arbetspaket som genomförs parallellt under projektet. Arbetspaketen rör hållbar nutrition, produktutveckling, hållbar produktion och processgenomförande, målgruppsdialog med kunder och marknad, internt stöd och förankring samt ledning av projektet.

Projektet har fått 3 miljoner kronor i stöd av Vinnova och pågår från november 2021 tom oktober 2023.

Kontaktperson för projektet är:
Susanne Welin-Berger projektledare tel 0707-262 888  mail till Susanne