Projekt Textilfabriken Gotland även kallat – GUTI, Gotlands ull- och textilindustri, är ett företagsdrivet initiativ och projektägt av Gotland Grönt Centrum AB. Projektet är finansierat genom LeaderGute projekt och ska bidra till att sätta Gotland på kartan som en stark textilindustriell plats. Visionen är ett ”grönt” textilt kompetens- och produktionscentrum, dit man som gotländsk företagare kan vända sig för affärsmässiga samarbeten.

Projektet startade under våren 2022 och pågår fram till hösten 2024. Då är målet att pilotanläggningen GUTI ska finnas på plats och att en strukturerad modell för företagssamverkan har utvecklats. Målgrupp för satsningen är små textila företag som är intresserade av att producera lokalt på Gotland och vill vara med och utveckla affärsmässiga samarbeten under gemensamt tak. Kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter är viktiga delar av satsningen. Pilotfabriken kommer att ligga på Sotaregatan 3, i utkanten av Visby.

I förstudier som gjorts de senaste åren har det konstaterats att det finns flera ”hål” i den gotländska värdekedjan för ull. Det saknas t ex teknik och industriell kapacitet för att spinna, väva och sticka. Lokal produktion av textilier är viktigt för Gotland ur såväl hållbarhets- som självförsörjnings-perspektiv. Genom att samla produktionskapacitet på en gemensam plats – i en så kallad co-working factory – ska denna satsning bidra till att skapa förutsättningar för lokala företagssamarbeten i hela värdekedjan, från spinneri till en flexibel sömnadsfabrik.

För mer information om Textilfabriken Gotland och Guti klicka här.