-Jag ser fram emot att jobba tillsammans med kompetenta medarbetare och företagare på Gotland, säger Kristina.

Kristina Rådkvist är agronom och har under ett långt arbetsliv skapat ett brett kontaktnät inom gröna näringar. Genom att vara öppen, tydlig och inkluderande får hon engagerade medarbetare och organisationer att samverka mot gemensamma mål.

Gotland är välbekant för Kristina, hon har spenderat somrarna här på ön sedan mitten av 1980-talet. Häromåret förvärvade hon en liten lantbruksfastighet på södra delen av ön.

-Nu blir jag gotlänning året runt!

Kjell Norman, styrelseordförande i Gotland Grönt Centrum, framhåller att Kristina har med sig kompetens och kontakter för utvecklingen av hela Gotland.

-Kristina kommer med sin breda erfarenhet bidra till att fortsätta utveckla Gotland Grönt Centrum till ett nav för den gotländska landsbygden, vilket kommer hela ön tillgodo.

Många i lantbruksbranschen känner nog igen Kristina från hennes 20 år på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Inom LRF ledde hon arbete inom företagsutveckling, medlemsnytta, näringspolitik och forskning.

Kristina kommer närmast från en position som kanslichef på den fackliga samverkansorganisationen PTK. Hon börjar på Gotland Grönt Centrum under hösten.