Från fastlandet kommer organisationen unga innovatörer som ska leda eleverna genom deras metod ”innov8”

I höst kommer Leader Gute i samverkan med GGC och flera olika aktörer genomföra två innovationsworkshopar med stöd av den nationella organisationen ”Unga innovatörer”. Målgruppen är samhällsplaneringsstudenter på Campus Gotland samt gymnasielever på Naturbruksprogrammet. Leader Gute gör det inom ramen för vårt projekt ”Vi Landsbyggare på Gotland”.

Syftet är att genomföra en övning i innovation för unga på ett relevant ämne för Gotland. Ett ämne som vi då landat i är vilka ekonomiska/entreprenöriella möjligheter finns kopplade till nationalpark Bäste träsk? Inom ramen för detta så genomför vi två insatser:

1. Föreläsning om nationalparker och naturturism på Campus Gotland den 27 september.

2. Workshop 3 oktober på GGC med elever, samt 4 oktober på Campus Gotland med studenter. I slutet av workshopen ska ungdomarna leverera ett förslag/presentera sin innovation (tänk draknästet). Ca 30 elever deltar från GGC.