Under hösten anordnas flera nya utbildningar.  Ekonomi & management samt lammproduktion & företagande är två av utbildningarna som du kan läsa. Vill du veta mer om dem? Klicka här. Varmt välkommen till oss!