Matbyrån Gotland AB heter Gotland Grönt Centrums nya helägda dotterbolag; ett matkluster med uppdrag att samla, stärka och utveckla företag inom hela mat och livsmedelssystemet på Gotland.

-Det har saknats en näringslivsdriven aktör som samlar företagen inom hela mat- och livsmedelsystemet på Gotland. Matbyrån Gotland kompletterar existerande organisationer i mat och livsmedelssystemet och led i mellanrummen – från hav och jord till bord. Det innebär bland annat att skapa mötesplatser som kan leda till nya samarbeten och en ökad förståelse mellan företagen i systemet. Därtill bidrar Matbyrån Gotland med omvärldsbevakning och kommunikation, berättar Mats Pettersson, VD för Gotland Grönt Centrum.

Från projekt till dotterbolag
Bolagsbildningen är resultatet av ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Gotland Grönt Centrum, LRF och Tillväxt Gotland, med uppdraget att skapa en samverkansplattform för mat och livsmedel på Gotland.

Paula Cederberg Ahlsten är VD för Matbyrån Gotland AB samt projektledare för Operation Matbyrån:

– Projektet Operation Matbyrån, som startade sommaren 2020, har i uppdrag att skapa en ny modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet. Nu, med drygt ett halvår kvar i projektet, är vi redo att sjösätta Matbyrån Gotland AB som den långsiktiga aktören. Matbyrån Gotlands arbete präglas av stor lyhördhet för vad företag inom mat och livsmedel på Gotland behöver och saknar för att kunna utvecklas på bästa sätt. Det handlar om att ha örat mot marken och vara nytänkande, med målet att sätta Gotland på matkartan som en hållbar producent av förstklassiga matråvaror, unika matupplevelser och fantastiska livsmedelsprodukter.