Syftet med Operation Matbyrån är att öka förståelsen och samverkan för varandras företagande inom styrkeområdet mat- och livsmedel vilket ökar kraften hos de enskilda företagen så att vi som region ska bli bäst inom mat och livsmedel i Sverige. Operation Matbyrån är ett samarbete mellan Gotland Grönt Centrum AB, LRF och Tillväxt Gotland

Finansieringen av projektet, 2,4 miljoner kronor, kommer från det nationella landsbygdsprogrammet 2014-2020, och är fördelade till Gotland. Länsstyrelsen beslutade att Gotland Grönt Centrum AB:s, Tillväxt Gotlands och LRF:s förslag Operation Matbyrån får förtroendet att driva projektet som syftar till att organisera och etablera en modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet på ön. 

– Vår bedömning är att de tre aktörerna har goda förutsättningar att skapa en ny modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet. De kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av en av öns mest betydelsefulla näringar, säger Gunilla Lexell, handläggare vid landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Gotlands län.

 

Tanken med projektet är att det inom några år ska finnas en arena för företagare att vända sig till för olika typer av utveckling.

– Vårt syfte är att hitta konkretare och bättre former för samarbete mellan olika företag och verksamheter inom livsmedelsområdet, vilket kommer att leda till tillväxt för de gotländska mat- och livsmedelsföretagen, säger Mats Pettersson, vd för Gotland Grönt Centrum AB.

Operation Matbyrån vill bland annat hjälpa organisationer att tydliggöra sina roller och kompetenser inom mat- och livsmedelssystemet på Gotland.

– Vi vill hjälpa till att tillhandahålla rätt kunskap så att företagen får en hållbar och långsiktig affärsmodell, säger Andreas Nypelius, ordförande för LRF Gotland.

Länsstyrelsen och Region Gotland, som förvaltar Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025, har länge fört en dialog med aktörer inom mat- och livsmedelssystemet på Gotland. Den gemensamma uppfattningen är att det behövs en tydlig modell för effektivare samverkan.

– Utvecklingen inom styrkeområdet mat och livsmedel kommer att bidra till utvecklingen inom alla gotländska branscher, säger Paul Dino Larsson, ordförande i Tillväxt Gotland.

I mars 2022 bildades Matbyrån Gotland AB som en följd av projektet. VD är Paula Cederberg Ahlsten.

Kontakta gärna Susanne eller Paula om du vill hjälpa till och ge inspel till arbetet eller om du har andra tankar och idéer.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20210816_123522-mindre-1024x852.jpg

Projektledare heltid from 9 augusti 2021        Projektledare   deltid
Mail till Paula                                                                   Mail till Susanne   
0738-425 977                                                              0707-262 888        
Paula Cederberg Ahlsten                                        Susanne Welin-Berger  

Projektet ägs av Gotland Grönt Centrum AB och drivs tillsammans med LRF Gotland och Tillväxt Gotland med finansiering av Landsbygdsprogrammet och Gotland Grönt Centrum AB.