Articles by: GGC

Grön Framtidsdag

Anmäl dig till Grön Framtidsdag! Den 22 februari, 27 seminarier från olika produktionsinriktningar.

Read More

Skugga en elev

Prova på hur det är att studera på naturbruksprogrammet en dag. Skugga en elev på den profil du är intresserad av!

Read More

Förpackningsdag med minimässa 8/2

Vad kan hända under ett företags utvecklingsresa, sett från förpackningens synvinkel?
Vad betyder egentligen förpackningen för packprocessen och distributionen till kund?
Vilken betydelse har produktionsekonomin för valet av förpackning?
Vilka misstag kan man göra, och vad bör man tänka på från början för att undvika dessa?

Read More