Inbjudan till seminarium om nyheter inom IP Livsmedel 2018:1

Dag: Onsdag 21 mars.
Tid: kl 12.30 – 17
Plats:
Stora Konferensen på Gotland Grönt Centrum

Föreläsare är Karin Bergqvist från HS Certifiering

Målgrupp för denna eftermiddag är du som har IP livsmedel eller håller på att införa det och behöver uppdatera dig kring de förändringar av regelverket som har gjorts vid årsskiftet. Det är alltså inte en kurs i hur man inför IP Livsmedel. Som en extra bonus deltar Anticimex och presenterar olika möjligheter till digitala kontroller. Ny teknik för att underlätta övervakning av kylar, frysar mm.

Program:

Kl 12.30 – 16.00 inkl fika nyheter inom IP livsmedel
Kl 16.00 – 17.00 Anticimex presenterar olika möjligheter till digitala temperaturkontroller.

Det kommer bli tid för diskussion. Kom och ta med dig dina frågor och funderingar!
KOSTNAD: 400 kr + moms (faktureras).
För företag som anmält sig till paketet ”Aktivt deltagande” är seminariet gratis för upp till fyra medarbetare. Information om erbjudandet ”Aktivt deltagande” finns på www.grontcentrum.se under Livsmedel/Ökad livsmedelsförädling.

Anmäl deltagande genom att maila Susanne

Har du frågor kontakta Susanne Welin-Berger på tel 0707-262 888 eller ovanstående mail.

Välkommen med din anmälan!