Inbjudan till kurs i grundläggande livsmedelshygien

Dag: 12 -13 feb 2018 (2 halvdagar)
Tid: måndag 12/2 kl 13-17 och tisdag 13/2 kl 8-12
Plats:
Stora konferensen på Gotland Grönt Centrum
Inom projekt ”Ökad livsmedelsförädling” erbjuder vi nu ytterligare en kurs i grundläggande livsmedelshygien. Utbildningen riktar sig till alla personer som arbetar med mat och livsmedel – inom livsmedelsproduktion eller på restaurang. Den vänder sig både till den som är ny i branschen och till den som behöver fylla på och datera upp viktiga kunskaper om hygien och livsmedelssäkerhet. Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg.

INNEHÅLL i utbildningen:
• Att förebygga matförgiftningar och andra livsmedelsburna hälsofaror
• Bakterier och andra mikroorganismer som smittkällor
• Begränsning och kontroll av mikroorganismer
• Kontaminering, rengöring och personlig hygien
• Kontrollpunkter, rutiner, temperaturer och spårbarhet
• Livsmedelslagstiftning och egenkontroll
• Kunskapstest

Kursledare är Veronica Östling vid Hushållningssällskapet Gotland.

ANMMÄLAN snarast, men senast 1 februari.

PRIS: 400 kr + moms (ange deltagarens namn samt fakturaadress vid anmälan). Kursmaterial och fika ingår.
För företag som anmält sig till paketet ”Aktivt deltagande” är kursen gratis för upp till fyra medarbetare. Information om erbjudandet ”Aktivt deltagande ” finns på www.grontcentrum.se under Livsmedel/Ökad livsmedelsförädling.

För mer information och ANMÄLAN kontakta

Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@grontcentrum.se , 070-6541344


Region Gotland eu_fond_logo