Konceptet market gardening innebär grönsaksodling med mångfald av grönsaker i yteffektiv serieodling i fasta bäddar. Passar dig som vill odla till gårdsbutik, restaurang, andelsjordbruk, REKO-ring eller marknader.

Lärare är erfarna odlare från Västra Götaland, Ylva Lundin Östängs gård och Jonas Ringqvist Bossgården. Kursen hålls i Grötlingbo med studiebesök på gården Rone Smissarve.

Onsdag 2 februari kl. 08.30 – 17.00
Torsdag 3 februari kl. 08.00 – 16.30

Lyssna på P4 Gotland Sveriges Radios inslag om kursen här

Läs mer om kursen i kalendern här