Naturbruksprogrammet är i full gång med att plöja och harva – det är väl ändå det bästa tecknet på att det är vår!

Idag har elever och personal ägnat dagen åt fagning – räfsat undan fjolårsgräs och löv. Detta är viktigt att göra i Gotländska ängen för att gräsväxten inte ska hämmas på våren. Man brukar säga att det är dags för fagning när fagningsblomman, vitsippan, står i blom. Då har det spirande gräset lyft faget lite grann och arbetet går lättare, detta kan man läsa mer om på gotlandsangar.se

Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland. Kursen vänder sig till dig som sköter ett änge i dag. Denna kurs med Hjalmar Croneborg som ledare var också med idag och fagade vårt Gotland Grönt Centrums änge.