Visionen är att skapa ett textilt kompetens- och produktionscentrum, och ge förutsättningar för lokala företagssamarbeten i hela värdekedjan, från spinneri till en flexibel sömnadsfabrik. Kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter är viktiga delar av satsningen. Pilotfabriken med produktionskapacitet på en gemensam plats – i en så kallad co-working factory – kommer exempelvis innehålla industriell kapacitet för att spinna, väva och sticka.  Leader Gute finansierar projektet som löper till år 2024.

Läs mer på projektets webbplats GUTI.

Kontaktpersoner
Annette Löwenstein 072-548 6900
Lotta Löwhagen Lundberg 070-654 1344