Vinnova har beslutat att stödja ett samarbete mellan Svenskt Butikskött, Gotlands Slagteri, Nordisk Råvara och utvecklingscentret Gotland Grönt Centrum med tre miljoner för att utveckla framtidens växtbaserade vardagsmat.

Parterna skapar ett unikt samarbete för att utveckla kunskap och metoder att producera livsmedel med högt näringsinnehåll och lågt klimatavtryck av svensk ekologisk växtråvara.

-I det här samarbetet vill vi skapa hälsosamma produkter för en växande marknad. Utvecklingen ska bygga på den rena råvaran och grödornas naturliga egenskaper, texturer och smaker. Och självklart vara nyttigt och bra för oss, säger Thomas Östlund, VD på Svenskt Butikskött.

Tomas Erlandsson, VD på Nordisk Råvara, påpekar att en viktig del av hållbart resursutnyttjande är processer som tar till vara hela råvaran.
-Genom att produkterna utvecklas från hela råvaran och att man inte bara använder fraktioner, slipper man leta alternativa tillämpningar för biprodukter. Dessutom får vi nytta av hela råvarans sammansatta näringsinnehåll.

Danira Behaderovic, agronom vid forskningsinstitutet RISE, berättar vidare:
-I detta projekt kommer vi att optimera val av råvara och processteknik utifrån ett kombinerat klimat- och näringsperspektiv. Genom att både beräkna produkternas klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalys och använda oss av validerade nutritionsindex kan vi ställa klimatavtrycket i relation till produktens näringsinnehåll, en viktig aspekt i sammanhanget av nya växtbaserade livsmedel.

Utvecklingsprojektet startar i januari 2022. Bakom det står Svenskt Butikskött, Nordisk Råvara och Gotlands Slagteri, tillsammans med Gotland Grönt Centrum AB samt forskare från RISE, Research institutes of Sweden och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

För mer information kontakta projektledare på Gotland Grönt Centrum Susanne Welin-Berger tel 0707-262 888.