Tillväxt Gotland kliver in som ny delägare i Gotland Grönt Centrum AB, som idag ägs av Hushållningssällskapet, Region Gotland och LRF.

-Tillväxt Gotland samlar alla branscher för att tillsammans kunna utveckla Gotland mot en hållbar tillväxt. Oavsett vilken bransch man tillhör så är Gotlands styrkeområden en viktig faktor för utveckling. För Tillväxt Gotland blir det en naturlig del att jobba för styrkeområdet mat och livsmedel, genom ett engagemang i Gotland Grönt Centrum och i Matbyrån Gotland. Det formella beslutet att Tillväxt Gotland blir delägare togs av föreningens extrastämma den 25 mars, berättar Roger Hammarström, verksamhetsledare för Tillväxt Gotland.

Gotland Grönt Centrum AB arbetar för utveckling av hela mat- och livsmedelssystemet på Gotland. VD Mats Pettersson förklarar:

-I och med bildandet av vårt dotterbolag Matbyrån Gotland AB känns det naturligt att vi även får Tillväxt Gotland som delägare, utöver Hushållningssällskapet, LRF och Region Gotland. Tillväxt Gotland samordnar de olika branscherna på Gotland på ett bra sätt och genom ökad samverkan är vårt mål att Gotland ska bli bäst i Sverige på mat och livsmedel i Sverige.