Att agera strategiskt i företagsledning är ämnet för workshopen med Ove Karlsson, tidigare SLU Kompetenscentrum företagsledning. Vi kommer analysera verkliga företag, diskutera rätt åtgärder och tankesätt för att vara framgångsrik i sitt företagande.

Måndag 1 november kl 12-15 Teori och case.
Tisdag 2 november kl 8.15-15 Teori och diskussioner.
De två dagarna hör ihop så du bör kunna avsätta båda dagarna för att delta.

OBS begränsat antal deltagare!
Anmälan och frågor till hanna.cederlund@grontcentrum.se  072-070 71 66
Deltagande i seminariet kostar 500 kr + moms per person.