Möjligheter och utmaningar med regenerativt lantbruk har två studenter vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, undersökt i sitt examensarbete. Måndag 8 november kl 13 på Gotland Grönt Centrum presenterar de sina resultat och bjuder in till en efterföljande diskussion. Presentationen hålls på engelska.

Välkommen att deltaga!

Anmälan till info@grontcentrum.se

Frågor till Susanne Welin-Berger 0707-262 888