Är du nyfiken på hur det är att studera på naturbruksprogrammet? Nu har du chansen att under en dag prova på naturbruk och det som intresserar dig! Du väljer mellan lantbruk, häst eller djurvård/hund. På Suderbys Gård & Ridskola i Sjonhem bedrivs vår praktiska hästutbildning och på naturbruksgymnasiet på Lövsta i Roma finns maskiner, mjölkkor, lamm, hund och smådjur. Du träffar lärare, elever och får se anläggningarna och vi bjuder på lunch.

Lördag 22 oktober kl 9:00-14:00

Anmäl dig till info@grontcentrum.se med namn på barn och vårdnadshavare, telefon, adress, eventuell allergi eller önskan om kost. Märk rubrikraden med den inriktning (häst, hund, smådjur, maskin, lantbruk) du önskar anmäla dig till.

Läs mer om prova-på-dagen på naturbruksgymnasiumgotland.se.

Har du frågor? Ring skolledare Maria Eriksson 0720-777650.