Under pandemin tog digitaliseringen stora steg framåt. Den större vanan vid digitala kanaler öppnar en möjlighet för våra mindre företag och föreningar att sälja upplevelser på distans och att marknadsföra sig genom digitala upplevelser i kombination med fysiska.

I detta projekt är syftet att ta fram checklistor och kunskap om enkel teknik så att mindre företag på landsbygden enklare kan lära sig och prova på att genomföra hybridaktiviteter. I samband med det även utveckla egna produkter. Dvs att man drar nytta av ett event som sker på plats och låter deltagare på distans vara med.

Målgruppen för projektet är främst företagare på landsbygden som kan ha nytta av att utveckla hybridaktiviteter som en extra inkomst i verksamheten. Målgruppen är även organisationer som verkar på landsbygden som kulturorganisationer, studieförbund mfl.

Är du en företagare eller ideell organisation på landsbygden och vill testa att genomföra en hybridaktivitet i samarbete med projektet hör av dig till kontaktpersonen nedan.

Här kommer vi under projektet att lägga ut olika checklistor och tips efterhand som de arbetas fram.

Kontaktperson för projektet är:
Susanne Welin-Berger projektledare tel 0707-262 888 mail till Susanne