Välkommen på Öppet hus till oss! Vi visar upp naturbruksprogrammet och du träffar lärare, djur och får en guidning på området.

Vi samlas i konferenslokalen som ligger ovanpå restaurangen Roma Gårdskrog. Vi har först en gemensam samling om programmet och dess upplägg för att sedan ta oss ut i verksamheten.

Tid: 18.00 – 20.00
Anmäl dig till info@grontcentrum.se

Läs mer på naturbruksgymnasiets webbplats naturbruksgymnasiumgotland.se