Omvärldsbevakning är viktigt! Här bjuder vi på några tips på länkar och nyhetsbrev till er som är intresserade av det senaste inom forskningen från Universitet och forskningsinstitut samt trendtips.

Omvärldsbevakning

Inom Samla Sverige samlas en mängd olika rapporter kring omvärldsbevakning och andra tips klicka här för att komma till Samla Sveriges webbsida.

Ridderheimsrapporten tas fram av Kairos Futures. Den beskriver trender under åren som följer. Ridderheimsrapporten 2015 är den senaste och trendprognoserna sträcker sig till 2020. Även om den har några år på nacken så hittar du här även andra rapporter från Kairos Futures. Här hittar du mer information.

En annan källa till kunskap om trender Food&Friends. Här hittar du en sida med rapporter från Food&Friends.

Sveriges Lantbruks Universitet SLU

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/framtidens-djurhalsa-och-djurvalfard/

Framtidens lantbruk
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/framtidenslantbruk/

Pågående forskningsprojekt på Lövsta
www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/forskning-lovsta/pagaende-projekt/

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk
www.nkfv.se

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/

Uppsala universitet

Uppsala universitet har ett nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger per år.
Anmäl er här www.uu.se/nyheter/nyhetsbrev/

UU innovation
www.uuinnovation.uu.se/

Grythyttan & Örebro Universitet

Pågående forskning
www.oru.se/institutioner/restaurang–och-hotellhogskolan/forskning

RISE

(SP, Swedish ICT och Innventia har gått samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. ) De tidigare forskningsinstituten JTI och SIK (SP food & bioscience) finns numer inom Rise i enheten Jordbruk och Livsmedel.

Jordbruk
Läs mer om vad RISE gör inom Jordbruk

Livsmedel
Läs mer om vad RISE gör inom Livsmedel

LRF

www.lrf.se

 

För forskningsintresserade företagare

De tidigare forskningsinstituten SIK och JTI finns sedan några år tillsammans med ett antal andra forskningsinstitut samlade i Rise – Research Institutes of Sweden. Den nya enheten Jordbruk och livsmedel inom Rise, erbjuder forskning och innovation i hela livsmedelsvärdekedjan, från primär jordbruksproduktion, industri och handel, till konsumentledet.

Rise har löpande olika projekt på gång där de är intresserade av att samverka med livsmedelsföretagare. Om du är intresserad av att ha närmare kontakt med forskning inom livsmedelsområdet. Skicka ett mail till Susanne Welin-Berger. Skriv gärna var dina största intressen ligger. Har du frågor kan du ringa Susanne på 0707-26 28 88