Hundra skolledare från hela Sverige samlas på Gotland denna vecka för att inspireras och lära av föreläsare och varandra så de kan göra ännu bättre naturbruksutbildningar för eleverna på sina skolor.

Trendspaning, normer och jämställdhet lyfts fram, digitala lärmiljöer diskuteras liksom innovation för unga, med utdelning av priset Ung-Ullbagge till ungdomar som driver UF-företag.

Se programmet här.

Digitala lärmiljöer, Ifous
Att bryta normer och skapa jämställdhet, Nina Rung och Peter Rung
Trendspaning av ekonomen och författaren Kjell A Nordström
Stärka ungdomars innovativa förmågor, Unga Innovatörer
Utdelning stipendium för unga företagare Ung-Ullbagge