Bioplast är plast som är biobaserad, bionedbrytbar eller bägge delar. Genom att använda bioplast istället för vanlig plast kan man minska koldioxidutsläppen med ca 45-65%. 

I strävan efter en hållbar fossilfri förpackningsutveckling har rapporten ”Utredning bioplaster” gjorts, med Gotland som utgångspunkt.

I detta sammandrag får du en översikt av nuläget (april 2019) och en inblick i tillgång och efterfrågan på biobaserad plast på marknaden. Kartläggningen har genomförts inom ramen för projektet ”Ökad livsmedelsförädling” under våren 2019. 

Läs rapporten här