Den 21 mars har FN sett till att vi firar två viktiga saker: skogen och personer med Down syndrom. Den Internationella skogsdagen förklarades för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Ungefär en tredjedel av jordens yta består av skog – och Sverige ses som ett av världens främsta skogsländer, med mycket skog och hållbart brukande.

Världsdagen för Downs syndrom firas samma dag. Där syftet är att öka allmänhetens medvetenheten. I Sverige kallar man dagen för Rocka sockorna. Så. Sätt på dig udda sockor, gå ut i skogen och njut av vår fina allemansrätt.