Grönt centrum förbereder en tom grisstall till att bli en ny, efterlängtad, Hundsporthall som därmed blir den första på ön.

Visby Brukshundsklubb har fått projektpengar från Allmänna arvsfonden för att bygga hundcenter och tillsammans med Grönt Centrum här man nu påbörjat arbetet med att ta fram ritningar för att förbereda en bygglovsansökan inför ombyggnad av grisstall. Den nya Hundsporthallen kommer ha ett ordentligt underlag, konstgräs, där alla möjliga hundsporter kommer kunna tränas inomhus året om.

Anläggningen kommer att användas av hundsportklubbar, skolor och ideella organisationer på Gotland. Både spontan och organiserad verksamhet kommer att bedrivas. Med denna hall kommer man även kunna utöka och utveckla verksamheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Hundsport är också en inriktning på Naturbruksgymnasiet vilket gör att Grönt Centrum behöver skapa förutsättningar för hundträning.

  • Vi har möjliga resurser och ett stort intresse i att klubbarna och våra ungdomar ska få träna på ett bra sätt i undervisningen, säger Kristina Rådqvist, vd för Grönt Centrum.