Gotland Grönt Centrum AB har fått finansiering av Leader Gute för att driva ett projekt för att utveckla linsodlingen på Gotland. Jordmånen och klimatet på Gotland är gynnsamma för linsodling. Projektet startade våren 2017 och innefattar försöks- och demonstrationsodlingar under tre somrar på Gotland. Det kommer även att köpas in en sorteringsutrustning inom projektet för att möjliggöra att linserna kan sorteras på Gotland för försäljning till kund. Projektet kommer pågå under tre år.

Gotlandslinsen är en gammal kultursort som var vanlig förr på ön. Trenden med att äta lite mindre kött och mer protein från linser och bönor gör att stora mängder linser importeras till Sverige varje . Efterfrågan på Gotlandslins är stor och många kända restauranger lovordar den för smaken och utseendet.

Försöks- och demonstrationsodling
 

Resultaten presenterades vid ett linsseminarium på Gotland Grönt Centrum (GGC) den 8 november 2017 samt vid Grön Framtidsdag den 22 februari 2018 på GGC.

Sommaren 2017 genomfördes den första försöksodlingen av 5 ha Gotlandslins, grön delikatesslins (Anicia) samt en orange lins (Rosanna). Sorterna såddes dels tillsammans med en stödgröda (havre), dels i renbestånd. Försöken visar att linser i renbestånd är svåra att skörda eftersom de ligger ganska platt mot marken. Vid försöken användes även olika utsädesmängd med syftet att hitta rätt i utsädesmängd samt se om övriga sorter förutom Gotlandslinsen kan vara intressanta för odling på ön.

Efter den första försöksodlingen kan konstateras att samtliga sorter gav höga skördar, men att Gotlandslinsen avkastade mest. Det visade sig också att en hög utsädesmängd är bäst.

Sommaren 2018 genomfördes andra årets försöksodling som låg på Gotland Grönt Centrum. Vi har fortsatt att variera utsädesmängden och höjde upp den till 450 frö per m2 som högsta mängd för att se om det gav ännu högre skördar. Sommaren 2018 var ju som alla vet en riktig torrsommar och resultaten i försöket får man inte dra för höga växlar på. Det man kan konstatera är att avkastningen är högst i de led som inte har stödgröda och att utsädesmängden bör ligga någonstans mellan 350-450 frö per m2. Nu skördas försöken med en försökströska så man kan ligga riktigt nära marken vid skörd som normalt inte fungerar i vanlig odling där man skördar med betydligt större skärbord så odling i renbestånd är nog inget att rekomendera. På grund av torkan så skall vi inte titta allt för mycket på skördemängden utan se vad 2019 års försök ger för resultat då förutsättningarna varit mycket bättre.

Under 2018 och 2019 har ca 20 ha Gotlandslins odlats vid Mickelgårds i När. Det har även odlats 17 ha grön lins och 5 ha orange lins av totalt fyra olika odlare.

Odlingsanvisningar linser

Jordart:  Växer på de flesta jordar men man skall undvika kväveproducerande jordar d.v.s. jordar med hög mullhalt. Växer även bra på lite sämre jordar men man skall tänka på att mycket steniga fält ställer till det vid skörd då man har väldigt låg stubbhöjd för att få med alla linser.

Växtföljd: Linser är en baljväxt och man bör inte odla baljväxter tätare än vart 6: år på samma fält. Se till att inte ha spillsäd i odlingen som försvårar rensningen av färdig vara

Jordbearbetning och gödsling: Blindharva före och efter sådd för att minska ogrästrycket, tänk dock på att inte torka ut jorden. Ogräsharvning går bra efter uppkomst fram till linserna börjar klänga i varandra, undvik att ogräsharva precis när linsen börjar komma upp. Om det är stenig jord bör man välta efter sista ogräsharvningen för att underlätta skörden. Linser är en kvävefixerande gröda och behöver därför inget kväve men se till att det finns tillgång på fosfor och kalium och gödsla efter markkartan. Behovet av P och K vid normal skörd och normala värden på marken (klass 3–4) så är behovet ca 7–10 P och 10-20 K.

Sådd: Linser kan sås ganska tidigt och är inte speciellt frostkänsliga. Så djupet bör ligga kring 3–4 cm beroende på sort (riktmärke är 10 ggr fröstorleken) men sträva efter att placera fröet i fuktig jord. Utsädesmängen bör ligga på ca 350 grobara kärnor per m2 då man samodlar med havre, i renbestånd kan man gå upp 10–15 % för att få en mera upprättstående gröda vid skörd.  Utsädesmängden per ha och sort med normala tkv och grobarhet blir då enligt informationen nedan.

Gotlands lins 85 kg, Rosana röd 85 kg, Anicia grön 95 kg, Havre i alla sorter 50 kg.

Skörd: Tröska vid 16–17 % vattenhalt för att minska risken för sönderslagna kärnor, risken ökar vid lägre vattenhalter. Använd ett lägre varvtal på cylindern och kontrollera att slagskon inte är för hårt åtsatt. Detta är speciellt viktigt om man skall använda linserna till utsäde. Undvik att köra med för lågt skärbord då risken att få med jord och grus i linserna ökar och därmed ställer till det vid rensning.

Sorteringsutrustning

Idag finns det både rensutrustning för grovrensning och en optisk rensare för finrensning av linserna på plats. Målet är att de båda tillsammans ska kunna rensa skördarna.

Rapport om projektet

En rapport om projektets resultat kan du ladda ned här. Projektrapport Linsodling på Gotland

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Stefan Uddin på stefan.uddin@hushallningssallskapet.se

 

 

Är du nyfiken på hur du använder linser i matlagningen har du nedan några tips med recept med linser från Gotland. Det finns även fler skrivna recept om du klickar här.