Gotland Grönt Centrum är en mötesplats där gröna idéer både föds och genomförs. Vi arbetar mot målet att bli en ledande plats för innovation och utveckling inom mat, livsmedel och lantbruk.