Gotland Grönt Centrum har tilldelats diplom av Växa Sverige för God juverhälsa 2022, för Lyckat strategiskt juverhälsoarbete.

Motivering: Ladugården på Gotland Grönt Centrum har under en längre tid jobbat noggrant och målmedvetet med celltalet. Gården har tillsammans med rådgivare arbetat fram en handlingsplan som genomförts och följts upp. Trots motgångar senaste tiden har gården ett celltal som ligger kring 150 000 på årsbasis.

Växa Sverige är landets största husdjursförening. De jobbar för en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion.

Tack för utmärkelse och diplom!