Grundkurs i jordbruk har avslutat sin utbildning här vid Gotland Grönt Centrum. Det är en vuxenutbildning som 15 elever som gått under nio månader. På plats i Roma har de studerat lantbruksämnen inom lantbruksdjur, lantbruksmaskiner, företagande, växtodling och motorsåg. Under våren har klassen varvat studierna med praktik på gårdar runt om på Gotland.

På frågor om vad som är bra med utbildningen, svarade några av eleverna så här.

– Att få en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv och många bra verktyg att använda när man ska driva en gård.

– Undervisningen i sin helhet har varit bra, jag känner att jag har fått det stöd jag behöver från lärarna.

– Jag har lärt mig mycket under denna kurs, nu har jag en bättre förståelse för jordbruket än vad jag hade innan jag började.

– Bäst under vårterminen har varit alla kontakter man knutit under praktiken och under studiebesöken.

– Jag tycker jämställdheten har varit bra, jag har inte märkt några tydliga skillnader. Jag tycker att både elever och lärare har varit opartiska och tron på killar och tjejer har varit densamma. 


Alla elever i klassen kan rekommendera andra att välja Grundkurs i jordbruk!

Vilka planer har eleverna för sitt nästa steg i yrkeslivet? Alla är inriktade på att antingen vara anställd på en gård, eller jobba på den egna gården. Vi tackar alla elever för givande och rolig tid och hälsar alla välkomna till Gotlands gröna näringsliv!Bildtext: De personer som deltagit i utbildningen. Översta raden: Ola Rörmark, Ella Kolmodin, Albin Staf Södergren, Petronella Malmqvist och Daniel Söderström. Mellanraden: Josefine Söderström, Maria Smedberg, Einar Hoas, Anna Carlsson och Ida Gistedt. Nedre raden: Agnes-Catharina Olsson, Emma Lagergren, Peter Kattlunds, Erik Nilsson och Amanda Olsson. Foto: Ulla Johansson.


Text: Ulla Johansson