Articles by: Helena Ullmark

Start för trädgårdsutbildning 24 januari

Den 15 veckor långa utbildningen i skötsel och anläggning av parker och utemiljöer startar måndag den 24 januari med 18 elever. Förutom naturbruksgymnasiets egna lärare kommer experter från branschen att medverka. En av dem är trädgårdsmästare Mathilda Åberg, som driver Mathildas Trädgård AB i Grötlingbo. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment samt arbetsplatsförlagt lärande. Läs mer om utbildningen här

Read More

Strategisk företagsledning 1-2 nov

Att agera strategiskt i företagsledning är ämnet för workshopen med Ove Karlsson, tidigare SLU Kompetenscentrum företagsledning. Vi kommer analysera verkliga företag, diskutera rätt åtgärder och tankesätt för att vara framgångsrik i sitt företagande. Måndag 1 november kl 12-15 Teori och case. Tisdag 2 november kl 8.15-15 Teori och diskussioner. De två dagarna hör ihop så du bör kunna avsätta båda dagarna för att delta. OBS begränsat antal deltagare!Anmälan och frågor till hanna.cederlund@grontcentrum.se  072-070 71 66Deltagande i seminariet kostar 500 kr + moms per person.

Read More

Regenerativt jordbruk 8 nov kl 13

Möjligheter och utmaningar med regenerativt lantbruk har två studenter vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, undersökt i sitt examensarbete. Måndag 8 november kl 13 på Gotland Grönt Centrum presenterar de sina resultat och bjuder in till en efterföljande diskussion. Presentationen hålls på engelska. Välkommen att deltaga! Anmälan till info@grontcentrum.se Frågor till Susanne Welin-Berger 0707-262 888

Read More

Park och trädgård startar januari 2022

En trädgårdsutbildning för dig som vill jobba med trädgård i park och offentliga trädgårdar. Utbildningen är inriktad på skötsel och anläggning av utemiljöer som parker och offentliga trädgårdar. Heltidsstudier med praktik ute hos företag och organisationer. Ansök senast 28 november.

Read More

Sök senast 3 oktober!

Kurserna Ekonomi & Management respektive Lammproduktion är för dig som vill fördjupa dina yrkeskunskaper och vässa din kompetens. Du studerar på deltid, delvis på distans, under fem månader. Start 25 oktober respektive 8 november och avslut i februari.

Read More

Flera handfasta lösningar skapades

Vid Almedalsveckans webinarium ”De gröna näringarna erbjuder utvecklande jobb – hur får vi fler att utbilda sig? Närmare 50 personer deltog, varav ett femtontal på plats hos Gotland Grönt Centrum.

Read More