Articles by: Anna Tiles

Hundsportträning inomhus, året om

2023-01-25 Grönt centrum förbereder en tom grisstall till att bli en ny, efterlängtad, Hundsporthall som därmed blir den första på ön. Visby Brukshundsklubb har fått projektpengar från Allmänna arvsfonden för att bygga hundcenter och tillsammans med Grönt Centrum här man nu påbörjat arbetet med att ta fram ritningar för att förbereda en bygglovsansökan inför ombyggnad av grisstall. Den nya Hundsporthallen kommer ha ett ordentligt underlag, konstgräs, där alla möjliga hundsporter kommer kunna tränas inomhus året om. Anläggningen kommer att användas av hundsportklubbar, skolor och ideella organisationer på Gotland. Både spontan och organiserad verksamhet kommer att bedrivas. Med denna hall kommer man även kunna utöka och utveckla verksamheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Hundsport är också en inriktning på Naturbruksgymnasiet vilket gör att Grönt Centrum behöver skapa förutsättningar för hundträning. Vi har möjliga resurser och ett stort intresse i att klubbarna och våra ungdomar ska få träna på ett bra sätt i undervisningen, säger Kristina Rådqvist, vd för Grönt Centrum.

Read More
salmonella antikroppar

Vad har hänt på GGC sedan fyndet av antikroppar mot salmonella i tankmjölken?

2023-01-24 Vi har inte sett några symtom på sjukdom eller hittat några salmonellabakterier under tiden som gått sedan den 20 december, när detta upptäcktes. Antikroppshalten i tankmjölken har initialt varit sjunkande, och inga andra djur som provtagits har haft fynd av antikroppar. Vår personal i ladugården har tillsammans med rådgivande veterinär gjort en besättningsgenomgång och tagit fram en handlingsplan som innebär att vi sätter in åtgärder för att fortsätta bryta smittvägar, stoppa smittspridning och skydda smittfria grupper av djur. Det handlar till exempel om att undvika gödselkontaminering av foder, undvika gödselkontakt mellan olika djurgrupper samt att hindra kontakt med andra ladugårdar.  Lika viktigt är att fortsätta hindra smittspridning till människor och andra gårdar. Fler åtgärder finns i vår handlingsplan som genomförs succesivt. När smittspridningen är bruten och inga nya djur smittas läker infektionen i allmänhet ut av sig själv. Provtagning av tankmjölken fortsätter på regelbunden basis för att följa och utvärdera handlingsplanens effekt. För att inte riskera något har vi redan nu beslutat att ställa in årets kosläpp för allmänheten. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta personer:Kristina Rådkvist, VD Gotland Grönt Centrum tel 0703 200 302mail: kristina.radkvist@grontcentrum.seMaria Eriksson, utbildningsansvarig tel 0720 777  650mail: maria.eriksson@grontcentrum.se

Read More