Hästskötarutbildning Diplomerad Hästskötare

Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård.

Snart börjar en yrkesutbildning med grundläggande hästkunskap på 15 veckor som ger dig kunskap till att avlägga yrkesprov för hästskötarexamen. Utbildningen ger rätt till CSN.

våra hästar


Behörig att söka är
den som är 20 år och har godkänd grundskola eller motsvarande. Körkort är meriterande, dessutom läggs stor vikt vid den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Därför är en motivering till varför du ansöker obligatorisk.

Planerad kurstid är 6 mars – 14 juni och den ges på Gotland Grönt Centrum samt Suderbys Gård och Ridskola. Kursen är en s k halvdistanskurs med fasta träffar som varvas med praktik och distansstudier via nätet. Du kommer under utbildningens gång träffa olika lärare, föreläsare, veterinär och tränare.

Övergripande innehåll i kurserna:

  • Hästens grundläggande anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård
  • Grundläggande fodermedelslära,
  • Hästens stallmiljö
  • Säkerhetskunskap
  • Hästägarens arbetsmiljö och dess risker
  • HLR utbildning
  • Hästens beteende och hantering med bland annat visa häst vid hand samt longering

Diplomerad hästskötare
Utbildningen ger dig kunskapen till att avlägga yrkesprov för hästskötarexamen. Detta är inget krav för att gå kursen men en möjlighet. För att göra yrkesprovet till diplomerad hästskötare krävs god häst och ridvana. Yrkesprovet betalas på egen bekostnad av dig som deltagare.

 

Ansökan
Du ansöker på vår kompetenscentrums hemsida: www.gotland.se/komvux

Sista ansökningsdag är den 26 februari.

 

Dessa gymnasiekurser kommer att ingå:

  • Djurhållning, 100 p
  • Hästkunskap 1, 100 p
  • Hästkunskap 2, 100 p

Övergripande innehåll i kurserna

 

Djurhållning
Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning av olika slag.

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund.

Hästkunskap
Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika ändamål.

 

Vid frågor kontakta:
Maria Eriksson, Gotland Grönt Centrum, Utbildningsledare
maria.eriksson@grontcentrum.se eller 0720 – 777 650