Biodling

Kurs i biodling

Läs mer om årets kurs i biodling här Biodlingskurs 2018

         

Bin är fantastiska och livsviktiga ur flera perspektiv. På Gotland Grönt Centrum bedrivs biodling och utbildning inom detta i kanske en av Sveriges vackraste undervisningslokaler, nämligen gotlandsänget på Gotland Grönt Centrum. 2015 firade vi tioårsjubileum för utbildningen.
Välkommen med din anmälan till vårens biodlingskurs!

Biodling 100p
Ämnet biodling behandlar skötsel av bin, anläggningar och utrustning. Det behandlar också bins utveckling och beteende samt avel av bin. Vidare behandlas alla förekommande arbetsuppgifter i en bigård. Dessutom behandlas bins betydelse i ekosystemen. Undervisningen i ämnet biodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med bin. Genom praktiska övningar i undervisningen ges du som elev möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta bin och anläggningar samt utrustning i en bigård. Vill du driva eget får du hjälp igång med det under kursens gång.

Målgrupp och förkunskaper
Du som är verksam eller har intresse för biodling och vill lära dig mer. Förkunskapskrav: grundskola eller motsvarande. Vi ser fram emot en rolig och utvecklande kurs tillsammans med intresserade kursdeltagare.

Studietid deltid:
Utbildningen ges efter säsongen, kväll samt helg.

Start Februari  – November 2017.
Plats: Gotland Grönt Centrum, Lövsta i Roma

Ansökan: Kursen är sökbar via Kompetenscentrum Gotland. Läs mer på Kompetenscentrum Gotlands hemsida www.gotland.se/yrkvux

Sista ansökningsdag: 15 januari
Kontakt: Maria Eriksson 073-342 80 83