Styrelse GGC AB

Utsedda av Hushållningssällskapet Gotland
Peter Olsson (ordf), Hans Martinsson, Petra Rönnestig och Carl-Johan Stålhammar

Utsedda av Region Gotland
Brittis Benzler och Thomas Nilsson.

Utsedd av LRF

Anna Törnfelt

Adjungerade
Karin Farinder, Region Gotland
Ulla Johansson, personalrepresentant Gotland Grönt Centrum AB