Naturebizz

Här kommer vi att lägga ut information från pilotkursen inom Naturbizz. Vill du läsa mer om projektet kan titta på http://www.projectnaturebizz.eu/

Undervisningspråket i materialet på nätet är engelska. Vid dom fysiska träffarna är filmer på engelska men diskussionerna mellan deltagarna på svenska.

Datum när träffarna för att testa pilotmaterialet är: 22 januari, 29 januari, 13 februari, 3 mars, 10 mars, 19 mars samt 31 mars alla datum 2020. Alla träffar är kl 13 till 17 i salen H5 högst upp i skolhuset som ligger i södra änden av Gotland Grönt Centrum.

Projektet Naturbizz är ett samarbete mellan universitet i Finland, Estland, Lettland samt Södertörns Högskola i Sverige. Goda Gotland, Hushållningssällskapet på Gotland samt Gotland Grönt Centrum AB är lokala samarbetsorganisationer.

Mer information om modulerna se pdf filer nedan.

Ver Gotland, NatureBizz, training program sid 1-3
Ver Gotland, NatureBizz, training program sid 4-6
Ver Gotland, NatureBizz, training program sid 7-12

Material från föreläsning 1 NatureBizz, Gotland, Träff 1, Modul 1, 200122