Profil lantbruksdjur

Intresserar du dig för lantbrukets olika djur och skötsel? Då är profilen lantbruksdjur din framtid som ger dig en yrkesexamen som djurskötare för arbete inom lantbruket. Framtidens lantbruk söker dig med särskilda kunskaper om hållbar utveckling och god djurhållning.

Hos oss får du utveckla ditt intresse och möta nya kunskaper. Utbildningen ger dig en framtid att arbeta professionellt som lantarbetare, djurskötare, företagare eller läsa vidare mot högskola universitet.

Hos oss får du en bred kompetens inom djurhållning och livet som lantbrukare utifrån årstidernas växlingar. Du får under dina år odla dina kunskaper inom ämnena växtodling, maskiner, djurskötsel och företagande i teori och praktik. Här får du lära dig att arbeta med lantbruksdjuren på ett yrkesmässigt sätt.

Du lär dig producera spannmål, mjölk, kött, skinn och andra produkter från lantbruket. Du lär dig både konventionella och ekologiska brukningsmetoder. Vi varvar praktik med teori på vårt skoljordbruk. Vi brukar tillsammans ca 260 hektar mark, vi har 85 mjölkkor, 45 pälsfår.  Du blir en del av driften på skoljordbruket.

Inom lantbrukets djur lär du dig om olika djurslags skötsel, beteende, anatomi, fysiologi, utfodring, krav på stallmiljö, smittskydd, livsmedelssäkerhet, anläggningar, skötsel, sjukdomar och förebyggande djurhälsovård. Du lär dig också om olika djurs foderbehov och fysiologi samt skötsel och utfordring av lantbrukets djur. Du lär dig att arbeta yrkesmässigt med djur inom olika produktionsinriktningar. Du lär dig om företagande, ekonomi och management. I årskurs tre startar du UF-företag.

För bra djurskötsel krävs bra foder. Du lär dig därför också ämnen som växtodling där du får kunskaper för att kunna bruka jorden som lantbrukare. Det innebär bland annat kunskaper om att upprätta växtodlingsplaner, om hur man ger de odlade grödorna bra förutsättningar för lyckat resultat, bevattning, grunderna i dränering, förberedelse av jordar, sådd, skördar, lagring, efterarbete.

Du lär dig om lantbrukets teknik, maskiner, köra och serva fordon. Du får använda olika redskap ute på skolans åkrar och under din APL.  Utbildningen genomsyras av miljöhänsyn och lösningar för hållbar utveckling.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Vi har många bra praktikgårdar där du under din treåriga utbildning har minst 15 veckors APL. Det är en viktig del av undervisningen och ger dig kunskaper, färdigheter, erfarenhet och goda förutsättningar för ditt yrkesliv. Vi har ett nära samarbete med våra APL-värdar och du kan praktisera hos lantbrukare med djur eller växtodling och med varierande bredd i sitt företagande. Det ger dig kontakter och erfarenheter inför framtiden.

Yrkeslicens

I utbildningen ingår erbjudande om att ta traktorkörkort, motorsågskort, D9 (delegerad läkemedelsbehandling), och bidrag till B-körkort.

Framtiden är din

Som djurskötare och lantbrukare är du eftertraktad inom den gröna arbetsmarknaden. 2016 och 2017 gick alla våra studenter direkt ut i arbete efter avslutad gymnasieexamen. Om du inte vill arbeta direkt kan du läsa vidare mot högskola eller universitet. Många väljer att läsa till agronom, lantmästare eller driftsledare.