Profil lantbruksdjur

Intresserar du dig för lantbrukets olika djur och skötsel? Då är profilen lantbruksdjur din framtid som ger dig en yrkesexamen som djurskötare för arbete inom lantbruket. Framtidens söker dig med särskilda kunskaper om hållbar utveckling och djurhållning.

Profil lantbruk – teknik

Älskar du det jordnära med odling och maskiner? Profilen Lantbruk teknik är en självklar utbildning för dig som vill jobba i ett framtidsyrke med mat, miljö, djur, växter och maskiner – som anställd eller egen företagare. Yrkesexamen växtodling eller lantbruksmaskiner.

Profil häst

Trivs du med hästar och i stallemiljö? Profilen häst ger dig en yrkesexamen som hästskötare där du i framtiden kan arbeta professionellt med häst världen över.

Profil djursjukvård

Månar du om djurens hälsa? Vill du hjälpa skadade eller sjuka djur att bli friska? Profilen djursjukvård ger dig en utbildning till djursjukvårdare inom djurens hälso- och sjukvård på utökad nivå.

Skoljordbruket

På Gotland Grönt Centrum finns skoljordbruket med växtodling, skog, mjölkproduktion och pälslamm. Ett skoljordbruk som drivs tillsammans med våra elever i både KRAV och konventionell produktion.

Om skolan

Här står du som elev i fokus! Du möter en vacker miljö, engagerade lärare, gemenskap och kunskaper för framtiden. Naturbruksprogrammet drivs med huvudman Wisbygymnasiet.

Sommarläger

Välkommen till ett sommarläger där du får träffa nya vänner och lära dig om olika djur som kor, lamm, häst och hund.

Interaktiv broschyr

Läs vår interaktiva broschyr om Naturbruksprogrammet på Gotland Grönt Centrum.