Seminarier ökad livsmedelsförädling

Inom projektet Ökad livsmedelsförädling arrangeras seminarier, workshops och studiebesök. Nedan är dessa listade som har eller ska genomföras med de äldsta längst ned.

Gästen i Fokus – ett seminarium riktat till serveringspersonal. Den 14 maj 2018.

Lean fortsättning – genomgång av verktygen 5S, ordning och reda, förbättringsarbete och A3:or. Den 25 april 8.30-16.30.

Speedating mellan kockar, primärproducenter och grossister förmiddagen den 17 april i Visby. Vi återkommer med mer detaljer.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien 16-17 april.

Seminarium om nyheter inom IP Livsmedel med Karin Bergqvist från HS Certifiering. Anticimex presenterar även olika möjligheter till digitala temperaturkontroller. 20180321.

Presentation av förstudien för de som har intervjuats i delprojektet ”Samverkan, distribution och marknadsföring” 20180306.

Lean studiebesök hos ARLA Foods i Visby, 20180220.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien med Veronica Östling från Hushållningssällskapet 20180212-13.

Förpackningsdag med minimässa med Jenny Leonardson från PacsOn och Hans Wrangenberg från Stora Enso, 20180208.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien med Veronica Östling från Hushållningssällskapet 20171206-07.

Seminarium med introduktion till LEAN med fokus på produktionseffektivitet med Emma Holtz från RISE jordbruk och livsmedel 20171122.

Seminarium om FÖRPACKNINGSUTVECKLING. Förpackningen ur ett konsument- och varumärkesperspektiv med Eric Persson från Crossover Creative. Nya förpacknings­lösningar – material, funktion, miljö och trender med Sandra Pousette från RISE Bioekonomi, 20171114.

Seminarium om FRAMTIDENS MATTRENDER med Magnus Kempe, Kairos Future 20170925.