Projekt linsodling på Gotland

Gotland Grönt Centrum AB har fått finansiering av Leader Gute för att driva ett projekt för att utveckla linsodlingen på Gotland. I projektet kommer dels genomföra försöks- och demonstrationsodlingar under tre somrar på Gotland, dels kommer en sorteringsutrustning att köpas in för att möjliggöra att linserna kan sorteras på Gotland för försäljning till kund. Försöks- och demonstrationsodlingen omfattar Gotlandslins, grön delikatesslins samt en orange lins. Resultaten från försöksodlingen kommer att presenteras skriftligt, i sociala media samt muntligt vid seminarier. Projektet startade våren 2017 och pågår under tre år.

Sommaren 2017 genomfördes den första försöksodlingen. De preliminära resultaten presenterades vid ett linsseminarium på Gotland Grönt Centrum den 8 november 2017.

Vid Grön Framtidsdag den 22 februari 2018 på GGC presenteras också resultaten från sommarens försöksodling.