Aktuellt livsmedel

  • Gästen i fokus två seminarier 27 april, 2018 - Inbjudan till seminarium om GÄSTEN I FOKUS Vi genomför två seminarier med samma innehåll. Dag och tid: Sem 1: 14 maj kl 8.30 – 12.30 Sem 2: 14 maj kl 13.00 – 17.00 Plats: Gotland Grönt Centrum, Stora konferensen ovanför Läs mer
  • LEAN verktyg genomgång 6 april, 2018 - Inbjudan till seminarium Genomgång av olika LEAN verktyg för ökad produktionseffektivitet Tid:    Onsdag 25 april kl 9-17 Vi startar med fika kl 8.30 till 9.00. Plats: Sal H5 i skolhuset på Gotland Grönt Centrum Välkommen till en dag kring Läs mer
  • Snabbträffar mellan Krögare och Producenter 6 april, 2018 - Inbjudan till snabbträffar mellan krögare och producenter Tid:      Tisdag 17 april kl 10-ca 13 Kaffe serveras från kl 9.30 Plats:       I Donnerska huset, Donners plats i Visby. Krögare i Visby har framfört intresse för att få tag på Läs mer
  • Inbjudan till kurs i grundläggande livsmedelshygien 16-17 April 25 mars, 2018 - Inom projekt ”Ökad livsmedelsförädling” erbjuder vi nu ytterligare en kurs i grundläggande livsmedelshygien. Utbildningen riktar sig till alla personer som arbetar med mat och livsmedel.
  • Grön Framtidsdag 11 februari, 2018 - Anmäl dig till Grön Framtidsdag! Den 22 februari, 27 seminarier från olika produktionsinriktningar.
Det finns inga kommande evenemang just nu.